Sık Görülen Ortodontik Problemler

Sık Görülen Ortodontik Problemler

Her hasta kendine göre ayrı bir vakadır. Hele ki ortodonti de biz ortodontistler bile bazen aramızda tartışırız vakayı nasıl tedavi edeceğimiz konusunda bir örneğin bir ortodontist çekim düşünürken diğer ortodontist aynı vakada hastasının ortodonti tedavisinde çekim tavsiye etmeyebilir. Bu hekimlerin kullandıkları teknik ve tecrübeleriyle alakalı bir durumdur ama esasen hiçbir hastanın diğerine benzememesidir neden.

Her hasta farklı da olsa ortodonti de problemleri genel olarak belli bölümlere ayırabiliriz. Genelde çoğu ortodontist ve ankara ortodonti kliniği olarak biz Angle sınıflamasını kullanırız. Bu sınıf lama dişlerin kapanışına göre problemleri üç ana grup içinde ayırır.

Sınıf I; Çene ilişkileri normal dişlerde çapraşıklık, rotasyon v.b. problemlerin görüldüğü problemler.

Sınıf II: Alt çene olması gerekenden geri ya da üst çene fazlaca önde

Sınıf III: Alt çene olması gerekenden ileri ya da üst çene fazlaca geride.

Bu temel ayırımların haricinde dişlerde farklı ortodontik tedavi gerektiren durumlar olabilir bunları şöyle özetleyebilir;

Çocuklarda Sık Görülen Ortodontik Problemler;

Çocuklarda Sık Görülen Ortodontik Problemler

Ön Diş Çapraz Kapanış; Üst ön diş ya da dişlerin alt dişlerin gerisinde konumlanması. Çenelerin yanlış büyümesine ya da dişlerde kök hasarına neden olabilir. Ankara ortodonti uzmanı olarak ben diğer ortodonti doktorları bu problemi ortodontide acil tedavi edilmesi gereken problemlerden sayar.

Arka Bölge Çapraz Kapanış; Arka grup üst dişler alt dişlerin içinde konumlanmıştır. Problem dişsel olabildiği gibi iskeletsel kaynaklı da olabilir . Yine ortodonti de tespit edildiğinde hemen tedavisi tavsiye edilir.

Çapraşıklık; Genetik olarak diş boyutları be çene boyutları arasındaki uyumsuzluktan ya da süt dişi erken kaybı ve çürükleri nedeniyle görülür. Duruma göre sabit ya da hareketli ortodontik tedavi ile düzelebilir.

Açık Kapanış; Üst ve alt dişlerin birbirini örtmemesidir . Dişsel veya iskeletsel kaynaklı olabilir.

Protrüzyon; Üst dişlerin aşırı fırlak görünmesidir.

Derin Kapanış; Normalde üst dişler alt dişleri 1-2 mm örterken derin kapanış olgularında bu miktar artmıştır.

Ters Kapanış; Üst dişler ve çene alt dişler ve çenenin gerisinde konumlanmıştır.

Diastema; Dişler birbirleri ile kontak kuramaması aralarında boşlukların olması durumudur.

Kötü Alışkanlıklar; Parmak emme, tırnak yeme, uzun süre yalancı emzik kullanma gibi alışkanlıklar eğer erken yaşlarda bir ortodonti uzmanınca kontrol altına alınmaz ise. Tedavisi çok zor kalıcı malokluzyonlara neden olabilir.

Amerikan Ortodonti Derneği , Türk Ortodonti Derneği, ankara ortodonti olarak biz, ortodonti doktorları ve ortodonti klinikleri her çocuğun sizce problemi olmasa bile ortalama 7  yaşlarında bir ortodonti uzmanınca muayene edilmesini tavsiye etmekte, önermektedir.

Bu muayenede çocuğunuzda ortodontik problem tespit edilse bile artık ortodontik tedavi ücretleri, diş teli fiyatları eskisi kadar pahalı olmamakla birlikte bir çok devlet kuruluşunda üniversite hastanelerinde bu tedaviye daha kolay ulaşma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca erken teşhis basit önlemlerle ciddi ve tedavisi pahalı ortodontik problemlerin oluşmasına engel olabilir.

Erişkinlerde Sık Görülen Ortodontik Problemler;

Erişkinlerde Sık Görülen Ortodontik Problemler

Açık Kapanış: Normalde üst dişler alt dişleri kron boyunun yaklaşık 1/3 ü kadar örter. Bu gerçekleşmediği zaman meydana gelen problem açık kapanış ya da diş dişe kapanış olarak tanımlanır.

Ters Kapanış: Üst dişler alt dişlerin gerisinde konumlanmıştır. Bu sorun sadece dişleri ilgilendirdiği gibi çene kemiklerini de ilgilendiren iskeletsel karakterli olabilir.

Derin (Örtülü Kapanış): Üst dişler alt dişleri çok fazla örtmüştür. Açık kapanışın tersidir.

Diastema: Dişler arasında boşlukların olması durumudur.

Çapraşıklık ve Yer Darlığı: Çenelerde dişler için yeterli yer olmadığı zaman. Dişler ideal konumuna yerleşemez. Dişler kendi eksenleri etrafında çeşitli derecelerde dönük, yukarıda ya da aşağıda konumlanabilirler.

Periodontal Problemler; Dişlerin etrafındaki dokularda görülen hastalıklar, kemik kaybı gibi periodontol sorunlar dişlerde yer değişimine neden olabilir ve bu problem ortadan kaldırıldıktan sonra bu yer değiştirmeler ortodontik tedavilerle çözülebilir.  Ya da bazı ortodontik problemler diş eti problemlerine neden olabilir.

Gömük/Yatık/Eksik Dişler; Ortodontik tedaviler ile vakaya göre gömük dişler sürdürülebilir, yatık dişler düzeltilip yeri implant tedavisi ya da protez için hazırlanabilir.

Detaylı Bilgi ve Randevu Talebiniz İçin

    Ankara Ortodonti

  •   Dr.Enver Akın Özkan
         Ortodonti Uzmanı
  •   0312 236 04 16
  •   Olgunlar Kitapçılar Çarşısı Sedir Apt.
         2/16 Kızılay (Akbank Üstü)
  • bilgi@ankaraortodonti.net